Priser

Timepris pr 01.01.18: kr 500,- eksl. mva
Lengre oppdrag, - pris i følge avtale.